NAUČNÁ STEZKA OLŠINA 

Naučná stezka Olšina je turistickou trasou reálnými šumavskými mokřady, rašeliništi a přilehlými biotopy. 

www.vls.cz/cs/naucna-stezka-olsina


KLEŤ 
je s nadmořskou výškou 1084,2 m.n.m nejvyšší hora Blanského lesa. Leží 6 km od Českého Krumlova, vede k ní několik turistických stezek.


ČERTOVA STĚNA

je národní přírodní rezervace o rozloze 140 ha nacházející se podél úseku řeky Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem.


MEDVĚDÍ STEZKA
 je nejstarší naučnou stezkou na Šumavě, její začátek a konec jsou mezi železniční zastávkou Ovesná a železniční stanicí Černý Kříž, délka 14 km.

 


PLEŠNÉ JEZERO
je jezero ledovcového původu, nachází se západně od obce Nová Pec pod horou Plechý (1378 m n. m.) Jezero má rozlohu cca 7,5 ha a je až 18 m hluboké.

TŘÍSTOLIČNÍK
Vrchol má nadmořskou výšku 1333 metrů. Německé Dreisesselberg je podle blízkého Trojmezí (3 km na východ), kde se setkávají hranice Čech, Bavorska a Rakouska.

STOŽECKÁ KAPLE
je dřevěná poutní kaple nacházející se v lesích na území obce Stožec na Volarsku ve výšce 950 m n. m. Nad kaplí je Stožecká skála (974 m n. m.), z  níž je při jasném počasí vidět obec Stožec a část Šumavy.

SCHWARZENBERSKÝ 
PlAVEBNÍ KANÁL

je přes 50 km dlouhý vodní kanál v národním parku Šumava. Mimořádná technická památka.Podél toku Schw. kanálu vede několik pěších a cyklistických tras.  

NEJJIŽNĚJŠÍ BOD ČESKÉ REPUBLIKY

se nachází v přírodním parku Vyšebrodsko na Mlýnském potoce, na česko-rakouské státní hranici. Stezka vede po žluté značce z Vyššího Brodu. Kousek za hraničním potokem se vypíná palisádová hradba, tzv. Švédské šance.

Boubínský prales

je unikátní přírodní rezervace uchovávající zbytky přirozených lesních porostů, které jsou ponechány přirozenému vývoji s vyloučením zásahu člověka