CENÍK KRAJSKÝCH POVOLENEK PRO ROK 2024, KTERÉ JE MOŽNÉ U NÁS ZAKOUPIT,  PRODEJ KAŽDÝ DEN OD 10.00 DO 17.00!
CENÍK PRO ČLENY ČRS A MRS
MP - mimopstruhové     P - pstruhové
 • roční dospělí MP - 2 200,- Kč / P - 2200,-Kč
 • roční mládež 16 - 18 let MP - 1 100,- Kč / P - 1100,-Kč
 • 10 denní dospělí  MP - 1100,- Kč / P - 1100,-Kč
 • 10 denní mládež 16 - 18 let MP - 800,- Kč / P - 800,-Kč
 •  3 denní dospělí + mládež 16 - 18 let MP - 800,- Kč / P - 800,- Kč            
 • roční děti do 15 let MP - 600,- Kč / P - 600,- Kč
 • 10 denní děti do 15 let MP - 300,- Kč / P - 300,- Kč

CENÍK PRO NEČLENY ČRS, NEČLENY MRS A CIZINCE
MP - mimopstruhové     P - pstruhové
 •  roční dospělí MP - 7000,- Kč / P - 7000,-Kč
 •  10 denní dospělí + mládež 16 - 18 let MP - 3000,- Kč / P - 3000 ,- Kč
 •   3 denní dospělí + mládež 16 - 18 let MP - 2000,- Kč / P - 2000 ,- Kč
 •   1 denní dospělí + mládež 16 - 18 let MP -  1200,- Kč / P - 1200 ,- Kč
 • 10 denní děti  MP - 1500,- Kč / P - 1500 ,- Kč
 •  3 denní děti  MP  - 1000,- Kč /  P - 1000 ,- Kč

Podmínky, které musí být splněny při výdeji povolenky pro zájemce o rybolov na revírech JčÚS ČRS:

Bez splnění těchto náležitostí nemůže být povolenka k rybolovu vydána.

Výdej Členských povolenek (pro členy ČRS a MRS)

 • Předložení platného rybářského lístku.
 • Předložení členské legitimace, kde musí být vylepena členská známka na aktuální rok a zaznamenáno splnění členských povinností (brigády).

Výdej nečlenských povolenek

 • Předložení platného rybářského lístku ( vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt).