CENÍK KRAJSKÝCH POVOLENEK PRO ROK 2022, KTERÉ JE MOŽNÉ U NÁS ZAKOUPIT,  PRODEJ KAŽDÝ DEN OD 10.00 DO 17.00!
CENÍK PRO ČLENY ČRS A MRS
MP - mimopstruhové     P - pstruhové
 • roční dospělí MP - 1600,- Kč  
 • 10 denní dospělí + mládež 16 - 18 let MP - 700,- Kč / P - 700,-Kč
 •  3 denní dospělí + mládež 16 - 18 let MP - 500,- Kč / P - 500,- Kč            
 • roční děti do 15 let MP - 400,- Kč
 • 10 denní děti do 15 let MP - 100,- Kč / P - 100,- Kč

CENÍK PRO NEČLENY ČRS, NEČLENY MRS A CIZINCE
MP - mimopstruhové     P - pstruhové
 • roční dospělí MP - 6000,- Kč
 • 1/2 roční ( od 1.7. - 31.12. ) MP - 3800,- Kč
 • 10 denní dospělí + mládež 16 - 18 let MP - 2000,- Kč / P - 2000 ,- Kč
 •   3 denní dospělí + mládež 16 - 18 let MP - 1000,- Kč / P - 1000 ,- Kč
 •    1 denní dospělí + mládež 16 - 18 let MP - 500,- Kč / P - 500 ,- Kč
 • roční děti MP - 3000,- Kč
 • 1/2 roční děti MP - 1900 ,- Kč
 • 10 denní děti  MP - 1000,- Kč / P - 1000 ,- Kč
 •  3 denní děti  MP  - 500,- Kč /  P - 500 ,- Kč
 •   1 denní děti  MP -  250,- Kč /  P - 250 ,- Kč

Podmínky, které musí být splněny při výdeji povolenky pro zájemce o rybolov na revírech JčÚS ČRS:

Bez splnění těchto náležitostí nemůže být povolenka k rybolovu vydána.

Výdej Členských povolenek (pro členy ČRS a MRS)

 • Předložení platného rybářského lístku.
 • Předložení členské legitimace, kde musí být vylepena členská známka na aktuální rok a zaznamenáno splnění členských povinností (brigády).

Výdej nečlenských povolenek

 • Předložení platného rybářského lístku ( vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt).